dijous, de febrer 28, 2008

Economia i realitat ecològica


Fa uns mesos, en un article de la revista Adbusters sobre economia ecològica s'hi citava una frase inquietant d'Oysten Dahle, president del World Watch Institute i ex-vice president del gegant energètic Exxon:

"Socialism collapsed because it did not
allow prices to tell the economic truth.
Capitalism may collapse because it does not
allow prices to tell the ecological truth."

"El comunisme va fallar perquè els preus
no hi reflectien la realitat econòmica.
El capitalisme pot fallar perquè els preus
no hi reflecteixen la realitat ecològica."

Massa sovint la retòrica ecologista va farcida de sentimentalisme i anticapitalisme disfressat de verd, però hi ha alguna cosa en aquesta sentència que no es pot passar per alt. Quan milers i milers de persones pugen cada dia al carro de l'economia de mercat, s'ha de mirar amb molta atenció la creixent emprempta ecològica del sistema.

Per posar-ho en termes econòmics: quantes externalitats negatives perjudiquen el medi sense que ningú les pagui? Quantes ens en podem permetre?
.