dilluns, de setembre 18, 2006

La llengua catalana i l'exemple de Finlàndia


Finlàndia apareix avui en els camps més decisius com a referent mundial i exemple a seguir. Els finesos han esdevingut en poc més de deu anys líders en educació, innovació, noves tecnologies i internacionalització, a l’hora que han sabut combinar el progrés i l’ambició amb una gran cohesió social i l’enfortiment d’un model propi d’estat del benestar.

En tot aquest procés Finlàndia ha navegat seguint les tendències globalitzadores i apostant molt fort per obrir la seva economia al món i a les tecnologies de la informació, amb tots els efectes de fort canvi social que això comporta. Ha estat el bon ancoratge en la pròpia identitat amb la llengua com a element clau el que ha afavorit la cohesió social durant el procés, aportant un component estabilitzador i consolidant els canvis amb mínimes conseqüències de desestructuració social.

Seguint aquest exemple, des de Catalunya cal tenir present que l’impuls a la llengua i a la identitat com a elements compartits per tothom seran cada cop més necessàries en un context de successives onades de canvi tecnològic, econòmic i social. Si aquest factor d’estabilitat ha estat important per a una societat ètnicament molt homogènia com la finesa, serà més difícil però a l’hora indispensable per a la Catalunya del futur, una societat de ciutadans amb orígens diversos i la necessitat d’elements culturals que els relliguin com a grup.

Així la construcció nacional catalana com a identitat oberta i de projecte continua essent avui d’actualitat com a eina útil per al progrés de cadascun dels ciutadans del país.

3 comentaris:

Dessmond ha dit...

A més de ser un país prosper, han sabut combinar el seu progres amb la sostenibilitat.
Sí, els finesos fa anys que són un exemple per a nosaltres. I tot això ho fan sense fer soroll ni olimpíades ni populisme barat.
Totalment d'acord.

Pedro ha dit...

Què en penses de Lluís Miquel Pérez i Ernest Benach? Com veus les properes eleccions a l'ajuntament?

Perot lo Lladre ha dit...

Apart de tenir estat propi, cosa que no sobrevaloro a la hora de preservar la cultur apropia pero tampoc menyspreu, els finesos son a un lloc del mon on no es facil que les onades migratories hi arribin. Dubto que tinguin la meitat de la poblacio composada per turistes incidentals.